Tài khoản:
Mật khẩu:
  Tìm kiếm
Loading...
  Liên kết web
  Bản đồ Vườn Quốc Gia
Beautiful
  Thống kê truy cập
 • Số người đang online:

  174

  Số người đã ghé thăm:

  1319318

Thứ Sáu | 20 | 10 | 2017 | (GMT+7)

Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát tổ chức Họp dân tuyên truyền về Luật Bảo vệ Môi trường

      Thực hiện Kế hoạch số 411/KH – VQG ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát  Kế hoạch họp dân tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường tại các xã vùng đệm năm 2017.

      Từ ngày 12 đến ngày 25 tháng 10 năm 2017, Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát tổ chức Họp dân  tuyên truyền về Luật Bảo vệ Môi trường cho 360 người dân sống trong 3 xã vùng đệm của Vườn quốc gia gồm xã Tân Lập, xã Tân Bình và xã Hòa Hiệp,

      Tổ chức họp dân tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường, Luật đa dạng sinh học, Luật bảo vệ và phát triển rừng…. trên địa bàn vùng đệm là việc làm thường xuyên của Ban quản lý Vườn quốc gia. Việc tổ chức các buổi họp dân trong vùng đệm Vườn quốc gia nhằm tạo ra sự liên kết chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và cộng đồng địa phương, nâng cao nhận thức của cộng đồng địa phương trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học và tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát.

      Một số hình ảnh họp dân:

 

 

Ông Nguyễn Xuân Phát - Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia triển khai nội dung cuộc họp

 

 

 

Đại biểu và bà con xã Tân Lập tham dự buổi họp

 

 

 

Đại biểu và bà con xã Tân Bình tham dự buổi họpCác bài viết liên quan:

Lên đầu trang

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: