Tài khoản:
Mật khẩu:
  Tìm kiếm
Loading...
  Liên kết web
  Bản đồ Vườn Quốc Gia
Beautiful
  Thống kê truy cập
 • Số người đang online:

  179

  Số người đã ghé thăm:

  1319336

Thứ Ba | 17 | 10 | 2017 | (GMT+7)

Đánh giá nghiệm thu cơ sở kết quả thực hiện đề tài “Xây dựng kế hoạch bảo tồn các loài linh trưởng ở Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, tỉnh Tây Ninh”

Ngày 13 tháng 10 năm 2017, Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát tổ chức nghiệm thu nội bộ đề tài “Xây dựng kế hoạch bảo tồn các loài linh trưởng ở Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, tỉnh Tây Ninh” do ông Tạ Ngọc Dân làm chủ nhiệm đề tài và Viện Sinh thái học Miền Nam - đơn vị tư vấn thực hiện.

 

Về dự hội đồng có 9/9 thành viên theo Quyết định số 433/QĐ-VQG ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát về việc thành lập hội đồng đánh giá nghiệm thu nội bộ đề tài “Xây dựng kế hoạch bảo tồn các loài linh trưởng ở Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, tỉnh Tây Ninh”. Dưới sự chủ trì của ông Châu Văn Văn – Chủ tịch hội đồng, chủ nhiệm đề tài và đơn vị tư vấn thực hiện đã báo cáo kết quả thực hiện của đề tài.

 

Hội đồng đã thảo luận, đánh giá từng nội dung và xếp loại cho đề tài. Theo ý kiến nhận xét của các thành viên hội đồng nhận xét, đánh giá kết quả của đề tài thực hiện đầy đủ, rõ ràng đúng theo yêu cầu thuyết minh của đề tài đáp úng yêu cầu, mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, đề tài cần chỉnh sửa, bổ sung thêm những góp ý của hội đồng để hoàn thiện báo cáo tổng kết. Các giải pháp, kế hoạch bảo tồn các loài linh trưởng phải chi tiết và phù hợp, áp dụng thực tiễn tại đơn vị.

 

 

 

 

Các thành viên hội đồng trình bày nhận xét, đánh giá

 

Căn cứ Quy định quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ, hội đồng thống nhất xếp loại kết quả nhiệm vụ của đề tài “Đạt”. Đề nghị chủ nhiệm đề tài và đơn vị tư vấn thực hiện tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết và các sản phẩm của đề tài trình Sở Khoa học và Công nghệ nghiệm thu cấp tỉnh.

 

 Các bài viết liên quan:

Lên đầu trang

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: