Tài khoản:
Mật khẩu:
  Tìm kiếm
Loading...
  Liên kết web
  Bản đồ Vườn Quốc Gia
Beautiful
  Thống kê truy cập
 • Số người đang online:

  593

  Số người đã ghé thăm:

  1847873

Thứ Sáu | 27 | 04 | 2018 | (GMT+7)

Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát tổ chức nghiệm thu dự án “Kiểm kê và giám sát sinh vật ngoại lai xâm hại”

          Ngày 24 tháng 4 năm 2018, tại Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, Hội đồng Nghiệm thu gồm chuyên gia các Sở, ngành đã tổ chức nghiệm thu dự án “Kiểm kê và giám sát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát”. 

 

 

          Qua gần 02 năm triển khai thực hiện, đến nay dự án “Kiểm kê và giám sát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát” đã hoàn thành các nội dung đề ra theo đề cương đã được duyệt. Kết quả dự án đã ghi nhận trên địa bàn Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát có 47 loài thực vật ngoại lai (trong đó có 5 loài ngoại lai xâm hại theo thông tư 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT) và 13 loài động vật ngoại lai (trong đó có 4 loài ngoại lai xâm hại).

 

 

          Ngoài ra, dự án đã thiết lập được một mạng lưới giám sát sinh vật ngoại lai phân bố khắp Vườn quốc gia, trên các sinh cảnh dễ bị tác động. Dự án cũng đã xây dựng chiến lược quản lý các loài ngoại lai xâm hại ở Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát.

 

 

          Theo ý kiến đánh giá của các thành viên Hội đồng, dự án đã hoàn thành đầy đủ các nội dung theo đặt hàng, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đề ra. Hội đồng Nghiệm thu đã thảo luận và thống nhất nghiệm thu dự án đạt yêu cầu. 

 Các bài viết liên quan:

Lên đầu trang

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: