Tài khoản:
Mật khẩu:
  Tìm kiếm
Loading...
  Liên kết web
  Bản đồ Vườn Quốc Gia
Beautiful
  Thống kê truy cập
 • Số người đang online:

  594

  Số người đã ghé thăm:

  1847882

Thứ Sáu | 31 | 08 | 2018 | (GMT+7)

Nghiệm thu đề tài “Điều tra hiện trạng phân bố và đề xuất các giải pháp bảo tồn các loài cây ăn côn trùng ở Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, tỉnh Tây Ninh”

        Ngày 30/8/2018, Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát (VQG LGXM) tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề tài “Điều tra hiện trạng phân bố và đề xuất các giải pháp bảo tồn các loài cây ăn côn trùng ở Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, tỉnh Tây Ninh” do CN Nguyễn Long Điền làm chủ nhiệm đề tài phối hợp với đơn vị tư vấn trường Đại học khoa học tự nhiên TP.HCM.

       

        Mục tiêu của đề tài là xác định vùng phân bố cụ thể và lập bản đồ phân bố của các loài thực vật ăn côn trùng ở VQG LGXM, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp khả thi nhằm bảo tồn các loài cây ăn côn trùng ở VQG LGXM.

 

        Sau 18 tháng thực hiện, đề tài đã ghi nhận và mô tả đặc điểm hình thái của 6 loài thực vật ăn côn trùng tại VQG Lò Gò – Xa Mát, cụ thể là 3 loài thuộc chi Nepenthes: N. mirabilis, N. smilesii, N. thorelii; 2 loài thuộc chi Drosera: D. indica, D. burmanii; 1 loài thuộc chi Utricularia: U. aurea. Nghiên cứu đã bổ sung vào danh mục thực vật của VQG 2 loài N. smilesii, N. thorelii.

 

       Đề tài đã cung cấp những dẫn liệu khoa học về việc định danh chính xác các loài thực vật ăn côn trùng cũng như cung cấp đầy đủ thông tin về hiện trạng và vùng phân bố của các loài thực vật này tại vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát. Nghiên cứu cũng đã đề xuất bản kế hoạch chi tiết bảo tồn các loài thực vật ăn côn trùng tại vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát nhằm bảo tồn các loài thực vật đặc sắc này trong tương lai.

 

       Phát biểu kết luận tại buổi họp, Chủ tịch Hội đồng KS. Châu Văn Văn- Giám đốc BQL VQG Lò Gò – Xa Mát đã đánh giá cao các kết quả đạt được của đề tài. Hội đồng đã bỏ phiếu và đánh giá kết quả ở mức “đạt”. Tuy nhiên bên cạnh các kết quả đạt được chủ tịch hội đồng đề nghị chủ nhiệm và nhóm thực hiện cần phải bổ sung hoàn thiện, bố cục báo cáo tổng hợp; báo cáo tóm tắt; bản đổ, đề xuất giải pháp cụ thể chi tiết… theo ý kiến của các thành viên hội đồng.

 

 

Hình ảnh nghiệm thu đề tàiCác bài viết liên quan:

Lên đầu trang

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: