Tài khoản:
Mật khẩu:
  Tìm kiếm
Loading...
  Liên kết web
  Bản đồ Vườn Quốc Gia
Beautiful
  Thống kê truy cập
 • Số người đang online:

  605

  Số người đã ghé thăm:

  1847900

Thứ Ba | 08 | 01 | 2019 | (GMT+7)

Nghiệm thu dự án “Điều tra, đánh giá, theo dõi môi trường nước tại VQG Lò Gò – Xa Mát”.

 

          Ngày 27 tháng 12 năm 2018 Ban quản lý Vườn quốc gia (VQG) Lò Gò – Xa Mát tổ chức Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu dự án môi trường “Điều tra, đánh giá, theo dõi môi trường nước tại VQG Lò Gò – Xa Mát”, dự án do VQG Lò Gò – Xa Mát phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trong thời gian 18 tháng.

 

          Mục tiêu chính của dự án nhằm thiết lập mạng lưới điều tra, theo dõi, đánh giá chế độ thủy văn, giám sát mực nước và chất lượng môi trường nước tại các kiểu đất ngập nước ở Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát.

 

          Dự án đã thiết lập hệ thống quan trắc mực nước cùng với các yếu tố khí hậu có ảnh hưởng đến mực nước (nhiệt độ, lượng mưa, lượng bốc hơi) tại bàu Quang và trảng Tà Nốt. Việc quan trắc mực nước bằng thiết bị ghi dữ liệu tự động HOBO – U20L với tần suất ghi mỗi 24 giờ cung cấp dữ liệu chi tiết, chính xác và đầy đủ để đánh giá tình trạng khô hạn của các hệ sinh thái đất ngập nước trong Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát.

 

          Hiện tại, tất cả các kiểu hệ sinh thái đất ngập nước được khảo sát trong Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát đều không có dấu hiệu ô nhiễm. Nhìn chung, nước suối Đa Ha đạt tiêu chuẩn A1 và nước trong các bàu, ao và trảng đạt tiêu chuẩn A2 theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (2015).

 

          Dự án cũng đã thiết kế một mô hình cấu trúc cơ sở dữ liệu với hệ quản trị Microsoft Access 2007 và xây dựng quy trình thu thập – cập nhật – chia sẻ thông tin môi trường trong phạm vi quốc gia và quốc tế. Cấu trúc cơ sở dữ liệu đề xuất trong dự án này hoàn toàn thích hợp cho công tác quản lý, lưu trữ và cập nhật dữ liệu môi trường trong Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát.

 

 

 

Hình ảnh buổi nghiệm thu 

 

          Ngày 27 tháng 12 năm 2018 Ban quản lý Vườn quốc gia (VQG) Lò Gò – Xa Mát tổ chức Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu dự án môi trường “Điều tra, đánh giá, theo dõi môi trường nước tại VQG Lò Gò – Xa Mát”, dự án do VQG Lò Gò – Xa Mát phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trong thời gian 18 tháng.

 

          Mục tiêu chính của dự án nhằm thiết lập mạng lưới điều tra, theo dõi, đánh giá chế độ thủy văn, giám sát mực nước và chất lượng môi trường nước tại các kiểu đất ngập nước ở Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát.

 

          Dự án đã thiết lập hệ thống quan trắc mực nước cùng với các yếu tố khí hậu có ảnh hưởng đến mực nước (nhiệt độ, lượng mưa, lượng bốc hơi) tại bàu Quang và trảng Tà Nốt. Việc quan trắc mực nước bằng thiết bị ghi dữ liệu tự động HOBO – U20L với tần suất ghi mỗi 24 giờ cung cấp dữ liệu chi tiết, chính xác và đầy đủ để đánh giá tình trạng khô hạn của các hệ sinh thái đất ngập nước trong Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát.

 

          Hiện tại, tất cả các kiểu hệ sinh thái đất ngập nước được khảo sát trong Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát đều không có dấu hiệu ô nhiễm. Nhìn chung, nước suối Đa Ha đạt tiêu chuẩn A1 và nước trong các bàu, ao và trảng đạt tiêu chuẩn A2 theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (2015).

 

          Dự án cũng đã thiết kế một mô hình cấu trúc cơ sở dữ liệu với hệ quản trị Microsoft Access 2007 và xây dựng quy trình thu thập – cập nhật – chia sẻ thông tin môi trường trong phạm vi quốc gia và quốc tế. Cấu trúc cơ sở dữ liệu đề xuất trong dự án này hoàn toàn thích hợp cho công tác quản lý, lưu trữ và cập nhật dữ liệu môi trường trong Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát.

 

 

 

Hình ảnh buổi nghiệm thu 

 


Các bài viết liên quan:

Lên đầu trang

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: