Tài khoản:
Mật khẩu:
  Tìm kiếm
Loading...
  Liên kết web
  Bản đồ Vườn Quốc Gia
Beautiful
  Thống kê truy cập
 • Số người đang online:

  206

  Số người đã ghé thăm:

  1319497

Thứ Năm | 28 | 09 | 2017 | (GMT+7)

Dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến tài nguyên rừng của Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, giai đoạn 2014 - 2016"

Quy hoạch Bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát giai đoạn II (2011 – 2020) được phê duyệt theo Quyết định số 716/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ngày 23 tháng 4 năm 2013 nhằm mục đích bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên, nâng cao hiệu quả quản lý của Ban quản lý Vườn quốc gia, khai thác các tiềm năng tự nhiên để phát triển du lịch sinh thái.

 

Việc nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên thiên nhiên trong đó có việc quản lý hiện trạng rừng là việc làm cần thiết và thường xuyên. Quá trình giám sát, đánh giá sự thay đổi của hiện trạng rừng cần phải được cập nhật theo sự thay đổi của tài nguyên rừng hay còn được gọi là diễn biến tài nguyên rừng trên cơ sở số liệu quản lý hiện trạng phải được số hóa.

 

Trước đây, việc theo dõi biến động loại đất loại rừng ở Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát chỉ được thực hiện trên giấy và các dữ liệu lưu trữ trong Excell mà chưa sử dụng một phần mềm chuyên dụng nào. Chính vì vậy, việc theo dõi biến động rừng gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, việc cập nhật và sử dụng các phần mềm mới, chuyên dụng là hết sức cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý ở đơn vị. Diễn biến tài nguyên rừng ở đơn vị Vườn quốc gia, cũng như các đơn vị quản lý lâm nghiệp khác chưa được triển khai.

 

Đứng trước thực trạng đó, để giúp việc quản lý và sử dụng tài nguyên rừng một cách bền vững của Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát nói riêng cũng như các khu rừng trong cả nước nói chung thì trước hết cần phải xây dựng cơ sở dữ liệu về rừng và đất lâm nghiệp nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác phục vụ tốt cho công tác quản lý là hết sức cần thiết.

 

Chính vì những lý do nêu trên, việc thực hiện “Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến tài nguyên rừng của Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, giai đoạn 2014 - 2016” là cần thiết và cấp bách nhằm đánh giá một cách trung thực hiện trạng về diện tích và chất lượng rừng hiện có, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, lập kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; thống kê, theo dõi diễn biến rừng hàng năm và làm căn cứ để chấn chỉnh lại công tác quản lý tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp trong lâm phần Vườn quốc gia quản lý. Từ đó cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý cấp trên một cách kịp thời và chính xác.

 

1. Mục đích dự án

 

Nhằm nắm lại một cách chính xác toàn bộ tình hình rừng tự nhiên và rừng trồng hiện có, sự biến động các loại rừng, các loại đất quy hoạch cho sản xuất lâm nghiệp trong lâm phần Vườn quốc gia nhằm phục vụ công tác bảo vệ và phát triển rừng được tốt hơn.

 

Cập nhật diện tích các loại rừng và đất lâm nghiệp theo hệ thống phân loại rừng và đất lâm nghiệp đã được quy định, thực hiện việc quản lý lâm phần Vườn quốc gia dựa theo phần mềm Diễn biến rừng của Cục Kiểm Lâm.

 

Xác định diện tích rừng và đất lâm nghiệp thay đổi do các nguyên nhân khác nhau.

 

2. Yêu cầu của dự án

 

Vườn quốc gia tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu về loại đất, loại rừng; Xây dựng bản đồ hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp; Thống kê hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp theo lô trạng thái trong từng khoảnh, từng tiểu khu, theo từng đơn vị xã có trong lâm phần Vườn quốc gia.

 

Quản lý rừng và đất lâm nghiệp bằng phần mềm theo dõi diễn biến rừng.

 

 

Giao diện phần mềm Diễn biến rừng

 

3.  Nội dung thực hiện

 

Nội dung 1: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác theo dõi diễn biến rừng.

 

Nội dung 2: Xây dựng quy trình kỹ thuật, tập huấn sử dụng phần mềm diễn biến rừng; Cài đặt cơ sở dữ liệu trong lâm phần Vườn quốc gia.

 

Nội dung 3: Khởi tạo, xây dựng Cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng.

 

Nội dung 4: Cập nhật thông tin diễn biến rừng hàng năm.

 

4. Kết quả

 

Hạng mục khởi tạo là bước cơ bản nhằm đưa toàn bộ số liệu đầu kỳ vào phần mềm Diễn biến rừng. Dự án đã thực hiện xây dựng bộ cơ sở dữ liệu đầu vào với tổng diện tích Vườn quốc gia là 19.156 ha.

 

Thông qua điều tra thực địa kết hợp với hồ sơ lâm sinh hàng năm, dự án tiếp tục thực hiện công tác cập nhật diễn biến tài nguyên rừng trong năm 2015 và 2016.

 

 

Bản đồ hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát

 

Sản phẩm Dự án

 

Máy định vị Garmin 62sc; số lượng: 01 máy.

 

Bộ quy trình kỹ thuật về việc thu thập thông tin ngoài thực địa, theo loại đất, loại rừng của từng lô trạng thái trong từng khoảnh, từng tiểu khu; số lượng: 01 bộ.

 

Bộ cơ sở dữ liệu đã được cập nhật diễn biến rừng tính đến tháng 11 năm 2016 trong phần mềm Diễn biến rừng.

 

Báo cáo tổng kết dự án.

 

Bản đồ Hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát năm 2016 (bản đồ giấy và bản đồ số).

 

Đĩa CD lưu 03 (ba) sản phẩm nêu trên.

 

5. Kết luận

 

Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2014 – 2016 thực hiện đúng theo đề cương đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt theo Công văn số 2680/UBND-KTN ngày 16 tháng 10 năm 2014 và có sản phẩm cụ thể.

 

Thành quả của dự án là cơ sở để Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát tiếp tục thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng trong những năm tiếp theo.

                                                     

 

 Các bài viết liên quan:

Lên đầu trang

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: