Tài khoản:
Mật khẩu:
  Tìm kiếm
Loading...
  Liên kết web
  Bản đồ Vườn Quốc Gia
Beautiful
  Thống kê truy cập
 • Số người đang online:

  210

  Số người đã ghé thăm:

  1319467

Thứ Năm | 02 | 04 | 2020 | (GMT+7)

Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát – Vườn Di sản ASEAN duy nhất khu vực Đông Nam bộ được mở rộng quy mô diện tích

       Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản thống nhất sát nhập Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Chàng Riệc vào Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát (Công văn số 394/TTg-NN ngày 31 tháng 3 năm 2020).

 

       Sau khi được sát nhập, Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát mới có tổng diện tích hơn 30.000 ha, bao gồm địa phận các xã Tân Bình, Tân Lập, Hòa Hiệp, Thạnh Tây, Thạnh Bình và Thạnh Bắc thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, với nhiệm vụ bảo tồn nguyên vẹn và phát triển hệ sinh thái đặc trưng của vùng chuyển tiếp giữa Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng Bằng Sông Cửu Long, Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát được xem là lá phổi xanh của tỉnh Tây Ninh nói riêng và của Đông Nam Bộ nói chung.

 

 

Đất ngập nước Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát

 

 

Cây Di sản Việt Nam (Dầu con rái)

 

       Đặc biệt, Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát trước đây là căn cứ kháng chiến, cơ quan đầu não của cách mạng Miền Nam với các Di tích lịch sử nổi tiếng như: Căn cứ Trung ương Cục Miền Nam, Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam - Việt Nam...

 

 

Căn cứ Trung ương Cục Miền Nam

 

       Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh xem xét ban hành quyết định thành lập Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát mới và chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn thiện tổ chức bộ máy của Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát mới, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 và theo đúng quy định của pháp luật đồng thời thực hiện nghiêm công tác bảo vệ rừng; bảo tồn, tôn tạo và phát huy có hiệu quả giá trị đa dạng sinh học, các di tích lịch sử cấp quốc gia, cảnh quan thiên nhiên, phát triển du lịch sinh thái theo đúng quy định của pháp luật vê đa dạng sinh học, lâm nghiệp, đất đai, di sản văn hóa và các pháp luật liên quan.

 

       Trước đó, vào tháng 10 năm 2019, Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát đã được công nhận là Vườn Di sản ASEAN./.

 

 Các tin liên quan:

Lên đầu trang

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: