Tài khoản:
Mật khẩu:
  Tìm kiếm
Loading...
  Liên kết web
  Bản đồ Vườn Quốc Gia
Beautiful
  Thống kê truy cập
 • Số người đang online:

  727

  Số người đã ghé thăm:

  1418234

Thứ Tư | 09 | 12 | 2020 | (GMT+7)

Hội nghị đảng viên và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020

      Thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW ngày 27/06/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ Đảng; Kế hoạch số 16-KH/HU ngày 30/11/2020 của Huyện ủy về việc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Nghị quyết số 14-NQ/ĐU ngày 30/01/2020 của Đảng ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

      Nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Sáng ngày 07 tháng 12 năm 2020 Đảng ủy Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát đã tổ chức thành công Hội nghị đảng viên và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020.

      Về dự và chủ trì Hội nghị có Đồng chí Châu Văn Văn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát. Dự hội nghị còn có Đồng chí Tạ Ngọc Dân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Vườn quốc gia, các đồng chí Đảng ủy viên, cùng với toàn thể đảng viên đang sinh hoạt ở 03 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát.

 

 

 

 

Các đại biểu về dự hội nghị

 

      Báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Tạ Ngọc Dân cho biết, năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Đảng, của Đất nước: kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020), kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020), đặc biệt là năm tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

      Trong bối cảnh đó, Đảng bộ và Đảng ủy  Vườn quốc gia đã lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ, các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm, như:

      - Thực hiện tốt việc quán triệt, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của tập thể cấp ủy;

      - Lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, năm 2020 Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của đơn vị là công tác bảo vệ phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm hại, không xảy ra các vụ phá rừng, thực hiện tốt công tác PCCCR; kết quả thực hiện các chỉ tiêu lâm sinh đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch; công tác triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án bảo tồn đa dạng sinh học được quan tâm thực hiện đúng tiến độ….

      - Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ: đơn vị đã hoàn thành Đề án “Tổ chức lại bộ máy Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát sau khi sáp nhập với Khu rừng VHLS Chàng Riệc; thực hiện việc bổ nhiệm 01 chức danh Trưởng phòng; bổ nhiệm lại 04 chức danh Phó Trưởng phòng; thực hiện chuyển giao Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia về Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh.

      - Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức đảng: tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát nhiệm kỳ 2020-2025; hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 01 đảng viên; kết quả đánh giá xếp loại các chi bộ trực thuộc, có 01 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 02 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 04 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 27 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

      Bên cạnh những kết quả và thành tích đã đạt được, đồng chí Tạ Ngọc Dân còn cho biết, trong năm 2020 vẫn còn một khó khăn tồn tại cần phải khắc phục trong năm tới, đó là:

      - Công tác phát triển du lịch sinh thái chỉ đạt chỉ tiêu về doanh thu, chỉ tiêu về số lượng khách không đạt so với kế hoạch đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu là do tình hình dịch bệnh Covid-19 phải thực hiện dãn cách xã hội theo quy định.

      - Công tác kiểm tra giám sát trong năm còn nhiều lúng túng. Nguyên nhân là do Đảng bộ Vườn quốc gia mới được thành lập từ tháng 11/2019, các đồng chí làm công tác kiểm tra chưa được tập huấn.

 

 

Đ/c Tạ Ngọc Dân thông qua báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

 

      Phát biểu chỉ đạo và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2021, đồng chí Châu Văn Văn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát yêu cầu Đảng ủy Vườn quốc gia cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ lớn sau:

      - Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh.

      - Tăng cường phối hợp với lực lượng kiểm lâm, các xã, các Đồn Biên phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, có kế hoạch tuần tra bảo vệ rừng, các khu vực trọng điểm nhất là trên tuyến sông Vàm cỏ Đông, giáp biên giới Campuchia, ngăn chặn tình trạng lấy cắp lâm sản, săn bắt động vật rừng; tiếp tục chỉ đạo triển khai sử dụng hiệu quả phần mềm Locus – Map; hoàn thành xây dựng đường băng cản lửa và thực hiện nghiêm túc phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2020-2021.

      - Kêu gọi đầu tư phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, tham mưu tốt với các cấp ngành có liên quan nâng cấp sửa chữa Đường Tà Xia - Tân Phú (đã được ghi danh mục Dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025).

      - Sớm kiện toàn tổ chức bộ máy Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát sau khi sáp nhập khu rừng Văn hóa Lịch sử Chàng riệc; hoàn thành kế hoạch xét tuyển bổ sung viên chức để đảm bảo hoàn thành nhiệm vu được giao.

      - Giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, chính sách pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện nguyên tắc, tổ chức sinh hoạt đảng, quy chế làm việc của Đảng bộ; cử cán bộ đảng viên tham gia tập huấn công tác kiểm tra giám sát do Huyện ủy tổ chức.

 

 

Đ/c Châu Văn Văn phát biểu chỉ đạo và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2021Các tin liên quan:

Lên đầu trang

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: