Tài khoản:
Mật khẩu:
  Tìm kiếm
Loading...
  Liên kết web
  Bản đồ Vườn Quốc Gia
Beautiful
  Thống kê truy cập
 • Số người đang online:

  20

  Số người đã ghé thăm:

  513309

Thứ Ba | 10 | 01 | 2017 | (GMT+7)

Vườn quốc gia tổ chức nghiệm thu dự án “ Xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến tài nguyên rừng Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát giai đoạn 2014-2016”

                                 Sáng ngày 15 tháng 12 năm 2016,  Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát tổ chức nghiệm thu dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến tài nguyên rừng Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, giai đoạn 2014 – 2016”. 

 

      Năm 2014 Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát triển khai thực hiện dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến tài nguyên rừng Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, giai đoạn 2014 – 2016” bằng nguồn vốn sự nghiệp môi trường, dự án do phòng Kỹ thuật chủ trì và trực tiếp thực hiện.

 

       Mục tiêu của dự án nhằm nắm lại một cách chính xác toàn bộ tình hình rừng tự nhiên và rừng trồng hiện có, sự biến động các loại rừng, các loại đất quy hoạch cho bảo tồn trong lâm phần Vườn quốc gia nhằm phục vụ công tác bảo vệ và phát triển rừng tốt hơn. Dự án cũng giúp cho công tác cập nhật diện tích các loại rừng và đất lâm nghiệp theo hệ thống phân loại rừng và đất lâm nghiệp đã được quy định, thực hiện việc quản lý lâm phần Vườn quốc gia dựa theo phần mềm Diễn biến rừng của Cục Kiểm lâm.

 

        Sau 2 năm triển khai thực hiện, dự án đã xây dựng hoàn chỉnh bộ cơ sở dữ liệu trong phần mềm Diễn biến rừng; sổ theo dõi chi tiết lô trạng thái theo khoảnh, tiểu khu trong lâm phần Vườn quốc gia theo xã; bản đồ hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2016 của Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát.

 

 

 Các tin liên quan:

Lên đầu trang

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: