Tài khoản:
Mật khẩu:
  Tìm kiếm
Loading...
  Liên kết web
  Bản đồ Vườn Quốc Gia
Beautiful
  Thống kê truy cập
 • Số người đang online:

  604

  Số người đã ghé thăm:

  1847942

Cơ cấu tổ chức

*

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC VƯỜN QUỐC GIA LÒ GÒ-XA MÁT

 

 

 

 

I. Ban Giám đốc

1/ Ông Châu Văn Văn: Giám đốc

    Email: vancv@tayninh.gov.vn, sđt: 02763874018 

  * Nhiệm vụ: - Chịu trách nhiệm chung.

                    - Phụ trách công tác tổ chức cán bộ, nhân sự, công tác thi đua, khen thưởng, công tác kế hoạch và xây dựng cơ bản.

                    - Phục trách Trung tâm Giáo dục và Dịch vụ môi trường rừng, phòng Kế hoạch Tài chính.

2/ Ông Tạ Ngọc Dân: Phó Giám đốc

  Email: dantn@tayninh.gov.vn, sđt: 02763874018 

 * Nhiệm vụ: - Phụ trách dự án bảo vệ và phát triển rừng.

                   - Công tác lâm sinh: trồng, chăm sóc, chống cháy rừng...

                   - Công tác nghiên cứu khoa học - kỹ thuật.

                   - Phụ trách đề án "Di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh"

 II. Phòng Tổ chức - Hành chính

  - Trưởng phòng: Ông Nguyễn Xuân Hiếu

Email: hieunx@tayninh.gov.vn, SĐT: 0276.3874.018

  Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, hành chính.

 III. Phòng Kế hoạch - Tài chính

 - Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Cường

 Email: cuongnv@tayninh.gov.vn, SĐT: 0276.3872.226

  - Phó Trưởng phòng: Ông Trần Văn Lành

 Chức năng, nhiệm vụ: Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và các hoạt động hàng năm của Vườn quốc gia. Đồng thời theo dõi tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch, tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị theo quy định và yêu cầu của cấp trên.

 IV. Phòng Khoa học, Bảo tồn và Hợp tác quốc tế 

 Email: kythuatlogo@yahoo.com.vn, SĐT: 0276.32217.026

 - Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hoàng Sơn

  - Phó Trưởng phòng: Ông Hồ Đắc Long

 Chức năng, nhiệm vụ: Có trách nhiệm giúp lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án, quản lý và tham gia thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học, thực hiện công tác bảo tồn. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc.

V. Phòng Quản lý bảo vệ rừng 

Email: pqlbvrlogoxamat@gmail.com

 - Trưởng phòng: Ông Nguyễn Long Điền

 - Phó Trưởng phòng: Đinh Ngọc Thạnh

     Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu cho BGĐ và triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR trên địa bàn Vườn gia Lò Gò - Xa Mát. Thực hiện bảo vệ hệ sinh thái rừng; phát triển bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên và tính đa dạng sinh học hiện có. Trực tiếp quản lý 7 Đội quản lý bảo vệ rừng thực hiện tuần tra kiểm tra BVR, các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi phá rừng

 VI. Trung tâm Giáo dục và Dịch vụ môi trường rừng

 - Giám đốc: Ông Phạm Xuân Thành

 Email: thanhpx@tayninh.gov.vn, SĐT: 02763.722.345

  - Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai

 Chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức hoạt động du lịch sinh thái và giáo dục môi trường, kinh doanh một số dịch vụ khác theo quy chế hoạt động của Trung tâm.

 

 

 

 

Lên đầu trang

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: