Tài khoản:
Mật khẩu:
  Tìm kiếm
Loading...
  Liên kết web
  Bản đồ Vườn Quốc Gia
Beautiful
  Thống kê truy cập
 • Số người đang online:

  208

  Số người đã ghé thăm:

  1319440

Cơ cấu tổ chức

*

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC VƯỜN QUỐC GIA LÒ GÒ-XA MÁT

 

 

 

I. Ban Giám đốc

1/ Ông Châu Văn Văn: Giám đốc

    Email: chauvanvan@gmail.com    

  * Nhiệm vụ: - Chịu trách nhiệm chung, lãnh đạo Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia;

                   - Phụ trách công tác tổ chức cán bộ, nhân sự, công tác thi đua, khen thưởng, công tác kế hoạch và xây dựng cơ bản;

                   - Phục trách Trung tâm Giáo dục và Dịch vụ môi trường rừng, phòng Kế hoạch Tài chính.

2/ Ông Tạ Ngọc Dân: Phó Giám đốc

 * Nhiệm vụ: - Phụ trách dự án bảo vệ và phát triển rừng;

                   - Công tác lâm sinh: trồng, chăm sóc, chống cháy rừng...;

                   - Công tác nghiên cứu khoa học - kỹ thuật;

                   - Phụ trách đề án "Di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh", trực tiếp phụ trách phòng Kỹ thuật.

 II.Phòng Tổ chức-Hành chính

 SĐT phòng: 0276.3874.018

  - Trưởng phòng: Ông Nguyễn Xuân Hiếu

  Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, hành chính.

 III.Phòng Kế hoạch-Tài chính

  SĐT phòng: 0276.3872.226

  - Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Cường

  - Phó Trưởng phòng: Ông Trần Văn Lành

 Chức năng, nhiệm vụ: Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và các hoạt động hàng năm của Vườn quốc gia. Đồng thời theo dõi tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch, tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị theo quy định và yêu cầu của cấp trên.

 VI.Phòng Kỹ thuật

 SĐT phòng: 0276.32217.026

  - Trưởng phòng: Ông Nguyễn Long Điền

  - Phó Trưởng phòng: Ông Hồ Đắc Long

 Chức năng, nhiệm vụ: Có trách nhiệm giúp lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án, quản lý và tham gia thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học, thực hiện công tác bảo tồn. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc.

 V.Trung tâm Giáo dục và Dịch vụ môi trường rừng:

 SĐT: 02763.722.345

  - Giám đốc: Ông Phạm Xuân Thành

  - Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai

 Chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức hoạt động du lịch sinh thái và giáo dục môi trường, kinh doanh một số dịch vụ khác theo quy chế hoạt động của Trung tâm.

 

 

Lên đầu trang

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: