Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC VƯỜN QUỐC GIA LÒ GÒ-XA MÁT

 

 

 

 

I. Ban Giám đốc

1. Ông Châu Văn Văn: Giám đốc

    Email: vancv@tayninh.gov.vn, sđt: 02763874018 

  * Nhiệm vụ:

a) Phụ trách chung, lãnh đạo và điều hành toàn diện mọi hoạt động của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát, trực tiếp lãnh đạo các lĩnh vực công tác của đơn vị gồm: tổ chức cán bộ; thi đua, khen thưởng; kế hoạch tài chính; thực hành tiết kiệm; thanh tra; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp dân.

b) Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của đơn vị.

c) Trực tiếp chỉ đạo Phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Kế hoạch - Tài chính.

d) Chủ tài khoản của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát.

a) Phụ trách chung, lãnh đạo và điều hành toàn diện mọi hoạt động của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát, trực tiếp lãnh đạo các lĩnh vực công tác của đơn vị gồm: tổ chức cán bộ; thi đua, khen thưởng; kế hoạch tài chính; thực hành tiết kiệm; thanh tra; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp dân.

b) Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của đơn vị.

c) Trực tiếp chỉ đạo Phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Kế hoạch - Tài chính.

d) Chủ tài khoản của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát.

a) Phụ trách chung, lãnh đạo và điều hành toàn diện mọi hoạt động của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát, trực tiếp lãnh đạo các lĩnh vực công tác của đơn vị gồm: tổ chức cán bộ; thi đua, khen thưởng; kế hoạch tài chính; thực hành tiết kiệm; thanh tra; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp dân.

b) Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của đơn vị.

c) Trực tiếp chỉ đạo Phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Kế hoạch - Tài chính.

d) Chủ tài khoản của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát.

2. Ông Tạ Ngọc Dân: Phó Giám đốc

  Email: dantn@tayninh.gov.vn, sđt: 02763874018 

 * Nhiệm vụ:

a) Trực tiếp quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực: công tác lâm sinh, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; triển khai thực hiện dự án bảo vệ phát triển rừng; thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học tại Vườn quốc gia; công tác tiếp nhận, cứu hộ các loài động vật hoang dã; hợp tác quốc tế; giải quyết, xử lý tình trạng bao lấn chiếm đất lâm nghiệp; công tác bảo vệ môi trường.

b) Được ủy quyền chủ tài khoản của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát.

c) Trực tiếp chỉ đạo phòng Khoa học, Bảo tồn và Hợp tác quốc tế và phòng Quản lý, Bảo vệ rừng và các Đội Quản lý, bảo vệ rừng.

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

3. Nguyễn Minh Cường: Phó Giám đốc

 Email: nmcuong@tayninh.gov.vn, sđt: 02763874018 

  * Nhiệm vụ: 

a) Trực tiếp quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực: phát triển du lịch sinh thái, tuyên truyền giáo dục môi trường; hành chính, quản trị; cải cách hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo.

b) Được ủy quyền chủ tài khoản của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát.

c) Trực tiếp chỉ đạo Trung tâm Giáo dục và Dịch vụ Môi trường rừng.

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

II. Phòng Tổ chức - Hành chính

  - Trưởng phòng: Ông Nguyễn Xuân Hiếu

Email: hieunx@tayninh.gov.vn, SĐT: 0276.3874.018

  Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, hành chính.

 III. Phòng Kế hoạch - Tài chính

 - Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Cường

 Email: cuongnv@tayninh.gov.vn, SĐT: 0276.3872.226

  - Phó Trưởng phòng: Ông Trần Văn Lành

 Chức năng, nhiệm vụ: Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và các hoạt động hàng năm của Vườn quốc gia. Đồng thời theo dõi tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch, tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị theo quy định và yêu cầu của cấp trên.

 IV. Phòng Khoa học, Bảo tồn và Hợp tác quốc tế 

 Email: kythuatlogo@yahoo.com.vn, SĐT: 0276.32217.026

 - Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hoàng Sơn

  - Phó Trưởng phòng: Ông Hồ Đắc Long

 Chức năng, nhiệm vụ: Có trách nhiệm giúp lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án, quản lý và tham gia thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học, thực hiện công tác bảo tồn. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc.

V. Phòng Quản lý, Bảo vệ rừng 

Email: pqlbvrlogoxamat@gmail.com

 - Trưởng phòng: Ông Nguyễn Long Điền

 - Phó Trưởng phòng: Đinh Ngọc Thạnh

     Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu cho BGĐ và triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR trên địa bàn Vườn gia Lò Gò - Xa Mát. Thực hiện bảo vệ hệ sinh thái rừng; phát triển bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên và tính đa dạng sinh học hiện có. Trực tiếp quản lý 7 Đội quản lý bảo vệ rừng thực hiện tuần tra kiểm tra BVR, các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi phá rừng

 VI. Trung tâm Giáo dục và Dịch vụ môi trường rừng

 - Giám đốc: Ông Phạm Xuân Thành

 Email: thanhpx@tayninh.gov.vn, SĐT: 02763.722.345

  - Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai

 Chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức hoạt động du lịch sinh thái và giáo dục môi trường, kinh doanh một số dịch vụ khác theo quy chế hoạt động của Trung tâm.

 

 

 

 

  • Đang truy cập10
  • Hôm nay231
  • Tháng hiện tại231
  • Tổng lượt truy cập318,037
Bản đồ vườn quốc gia
  • ban do

Số : 521/QĐ-VQG

Tên : Về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ cấp phòng nhiệm kỳ 2026-2031

Thời gian đăng: 20/06/2022

lượt xem: 55 | lượt tải:37

Số : 446/QĐ-UBND

Tên : QĐ ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Thời gian đăng: 03/06/2022

lượt xem: 69 | lượt tải:0

Số : 44/2019/QH14

Tên : Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Thời gian đăng: 03/06/2022

lượt xem: 66 | lượt tải:16

Số : 39/2019/QH14

Tên : Luật đầu tư công

Thời gian đăng: 03/06/2022

lượt xem: 57 | lượt tải:21

Số : 01/2019/NĐ-CP

Tên : Nghị định về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

Thời gian đăng: 03/06/2022

lượt xem: 67 | lượt tải:33

Số : 01/NQ-CP

Tên : Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019

Thời gian đăng: 03/06/2022

lượt xem: 59 | lượt tải:16
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây